Vacature Le Champion Ledenraad

Wil jij onderdeel zijn van een bijzondere organisatie en jouw expertise inzetten door mee te denken over de toekomst van Le Champion? Werk jij graag mee aan een nog sterker, leuker en sportiever Le Champion? Meld je dan aan voor de Ledenraad.

Le Champion is een vereniging. Dit betekent dat regelmatig (4x per jaar) vergaderingen met de leden moeten plaatsvinden. Le Champion is een erg grote vereniging, met 16.000 leden, daardoor is een normale Algemene Leden Vergadering niet mogelijk.

Vertegenwoordiging van de leden
In de statuten van de Vereniging Le Champion is daarom bepaald dat een vertegenwoordiging van de Leden, de taken invult tijdens de Algemene Leden Vergadering. Deze afvaardiging van de leden noemen we de Ledenraad. Deze bestaat uit 25 leden, en zij vertegenwoordigen in feite de 16.000 leden van Le Champion.

Taken Ledenraad
Deze Ledenraad vervult dus de wettelijke en statutaire taken die aan hen zijn opgedragen. Dit gebeurt in de praktijk vaak op voorstel van het Bestuur. De Ledenraad moet bijvoorbeeld diverse financiële documenten vaststellen (Begroting en Jaarverslag), maar ook bijvoorbeeld het Toekomstplan van Le Champion, dat aangeeft welke ambities Le Champion heeft voor de Toekomst. Als gevolg van dit Toekomstplan zullen diverse (deel)initiatieven ook met de Ledenraad worden doorgesproken. Alles in het kader van de (maatschappelijke) missie van Le Champion: zoveel mogelijk mensen -jong en oud- inspireren en faciliteren om te sporten en te bewegen, om daarmee bij te dragen aan vitale mensen en een gezonde samenleving.

Selectieprocedure
Doordat Le Champion werkt met een Ledenraad van 25 personen, zijn in de statuten enkele zorgvuldigheidseisen opgenomen voordat nieuwe leden tot de Ledenraad benoemd worden. In het kort betekent dit, dat er na aanmelding een gesprek zal plaatsvinden met de Selectiecommissie. Deze commissie (die bestaat uit vier leden) heeft de opdracht om de kandidaat leden te spreken over hun vaardigheden, ervaringen en sportieve interesses. Als de selectiecommissie een aantal geschikte kandidaten heeft voorgedragen, volgen er Verkiezingen. Dan worden alle leden van de Le Champion in de gelegenheid gesteld om (digitaal) te stemmen op de kandidaten. Na de Verkiezingen worden de kandidaten benoemd in de Ledenraad.

Functieprofiel lid Financiële Commissie 
De financiële commissie (FC) bestaat uit drie leden die jaarlijks door de ledenraad worden benoemd. Deze commissie is belast met het beoordelen van het jaarverslag en de rekening van de vereniging als mede de begroting en van haar bevindingen verslag uitbrengt aan de ledenraad. 

Vacature lid Financiële Commissie 
Lees hieronder meer informatie

Planning
In 2023 willen we nog een aantal kandidaten werven voor de Ledenraad. De planning is om de kandidaten voor te leggen aan de selectiecommissie, waarna bij geschiktheid er verkiezingen zullen volgen. 

Kortom, voor iedereen met een ‘sporthart’ een leuke ervaring en je krijgt de mogelijkheid om je mening kenbaar te maken via de Ledenraad, binnen een unieke vereniging!

Aanmelden
Als je interesse hebt in de Ledenraad, stuur dan een beknopte motivatie met cv naar Paula Vrolijk-de Vries (verenigingsmanager van Le Champion), e-mail paula.vrolijk@lechampion.nl. Als je vragen hebt over de Ledenraad, dan kun je contact met haar opnemen via e-mail of telefoon 072 – 533 81 36.
Ledenraad in het kort
  • Je blijft op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen.
  • Het is inspirerend om diverse facetten van de vereniging te leren kennen met allerlei achtergronden die daarbij komen kijken, zoals sponsoring, marketing, doelgroepenbeleid, soorten van lidmaatschappen. 
  • Le Champion is een vereniging, met voor de grotere evenementen een stichting. Het hoogste orgaan van Le Champion is de Ledenraad, die behartigt al jullie belangen. 
  • De Ledenraad houdt toezicht. Leden zijn in staat om sparringpartner van het bestuur te zijn en hebben bij voorkeur bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring. 
  • De Ledenraad bestaat uit 25 leden die vier keer per jaar vergaderen. De vergaderingen vinden 's avonds plaats in Zaandam.
Functieprofiel lid Financiële Commissie
De financiële commissie (FC) bestaat uit drie leden die jaarlijks door de ledenraad worden benoemd. Deze commissie is belast met het beoordelen van het jaarverslag en de rekening van de vereniging als mede de begroting en van haar bevindingen verslag uitbrengt aan de ledenraad. De commissie is tevens bevoegd de financiële rapportages inzake de evenementen van de bestuurscommissies te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen aan de betreffende bestuurscommissie en aan het bestuur. De commissie beoordeelt of het bestuur in financieel opzicht heeft gehandeld overeenkomstig het door de ledenraad vastgestelde beleid en de door de ledenraad genomen besluiten.

Profiel voor leden van de Financiële Commissie
De Financiële Commissie speelt een belangrijke rol in het financiële toezicht binnen Le Champion. Zij bewaakt namens de leden de financiële gang van zaken en stelt vast dat hierover op een goede en transparante wijze wordt gerapporteerd. De Financiële Commissie vervult de taak onafhankelijk.

Le Champion zoekt voor deze commissie een enthousiast lid en een plaatsvervangend lid met:
* kritische instelling, maar met een positieve grondslag. We overtuigen elkaar en andere organen binnen Le Champion op basis van argumenten;
* een bedrijfseconomische/bedrijfskundige achtergrond op minimaal Hbo-niveau.

Tijdsbeslag:
Enige avonden per jaar. Bij begrotings- of andere financiële presentaties is de Financiële Commissie vertegenwoordigd bij de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur of Ledenraad.