Vacature Le Champion Ledenraad

Wil jij onderdeel zijn van een bijzondere organisatie en jouw expertise inzetten door mee te denken over de toekomst van Le Champion? Werk jij graag mee aan een nog sterker, leuker en sportiever Le Champion? Meld je dan aan voor de Ledenraad.

Le Champion is een vereniging. Dit betekent dat regelmatig (elk kwartaal) vergaderingen met de leden moeten plaatsvinden. Le Champion is een erg grote vereniging, met 16.000 leden, daardoor is een normale Algemene Leden Vergadering niet mogelijk.

Vertegenwoordiging van de leden
In de statuten van de Vereniging Le Champion is daarom bepaald dat een vertegenwoordiging van de Leden, de taken invult tijdens de Algemene Leden Vergadering. Deze afvaardiging van de leden noemen we de Ledenraad. Deze bestaat uit 25 leden, en zij vertegenwoordigen in feite de 16.000 leden van Le Champion.

Taken Ledenraad
Deze Ledenraad vervult dus de wettelijke en statutaire taken die aan hen zijn opgedragen. Dit gebeurt in de praktijk vaak op voorstel van het Bestuur. De Ledenraad moet bijvoorbeeld diverse financiële documenten vaststellen (Begroting en Jaarverslag), maar ook bijvoorbeeld het Toekomstplan van Le Champion, dat aangeeft welke ambities Le Champion heeft voor de Toekomst. Als gevolg van dit Toekomstplan zullen diverse (deel)initiatieven ook met de Ledenraad worden doorgesproken. Alles in het kader van de (maatschappelijke) missie van Le Champion: zoveel mogelijk mensen -jong en oud- inspireren en faciliteren om te sporten en te bewegen, om daarmee bij te dragen aan vitale mensen en een gezonde samenleving.

Selectieprocedure
Doordat Le Champion werkt met een Ledenraad van 25 personen, zijn in de statuten enkele zorgvuldigheidseisen opgenomen voordat nieuwe leden tot de Ledenraad benoemd worden. In het kort betekent dit, dat er na aanmelding een gesprek zal plaatsvinden met de Selectiecommissie. Deze commissie (die bestaat uit vier leden) heeft de opdracht om de kandidaat leden te spreken over hun vaardigheden, ervaringen en sportieve interesses. Als de selectiecommissie een aantal geschikte kandidaten heeft voorgedragen, volgen er Verkiezingen. Dan worden alle leden van de Le Champion in de gelegenheid gesteld om (digitaal) te stemmen op de kandidaten. Na de Verkiezingen worden de kandidaten benoemd in de Ledenraad.

Functieprofiel lid Selectiecommissie
De Selectiecommissie bestaat uit vier leden, die tevens lid zijn van Le Champion. Zij voeren, meestal als tweetal, gesprekken met kandidaten voor de Ledenraad.

Vacature lid Selectiecommissie
Lees hieronder meer informatie

Planning
In 2024 willen we nog een aantal kandidaten werven voor de Ledenraad. De planning is om de kandidaten voor te leggen aan de selectiecommissie, waarna bij geschiktheid er verkiezingen zullen volgen. 

Kortom, voor iedereen met een ‘sporthart’ een leuke ervaring en je krijgt de mogelijkheid om je mening kenbaar te maken via de Ledenraad, binnen een unieke vereniging!

Aanmelden
Als je interesse hebt in de Ledenraad, stuur dan een beknopte motivatie met cv naar Paula Vrolijk-de Vries (verenigingsmanager van Le Champion), e-mail paula.vrolijk@lechampion.nl. Als je vragen hebt over de Ledenraad, dan kun je contact met haar opnemen via e-mail of telefoon 072 – 533 81 36.
Ledenraad in het kort
  • Je blijft op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen.
  • Het is inspirerend om diverse facetten van de vereniging te leren kennen met allerlei achtergronden die daarbij komen kijken, zoals sponsoring, marketing, doelgroepenbeleid, soorten van lidmaatschappen. 
  • Le Champion is een vereniging, met voor de grotere evenementen een stichting. Het hoogste orgaan van Le Champion is de Ledenraad, die behartigt al jullie belangen. 
  • De Ledenraad houdt toezicht. Leden zijn in staat om sparringpartner van het bestuur te zijn en hebben bij voorkeur bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring. 
  • De Ledenraad bestaat uit 25 leden die vier keer per jaar vergaderen. De vergaderingen vinden 's avonds plaats in Zaandam.
Functieprofiel lid Selectiecommissie
Le Champion is een vereniging, met circa 16.000 leden. Aangezien een Ledenraadsvergadering met zoveel mensen praktisch niet mogelijk is, bestaat er een Ledenraad van 25 personen. Deze 25 personen vertegenwoordigen de Vereniging. 
Voordat leden in de Ledenraad zitting nemen, wordt er gesproken met leden van de Selectiecommissie. De Selectiecommissie beoordeelt of kandidaten geschikt zijn en of deze voldoen aan het functieprofiel. Verder heeft de Selectiecommissie een belangrijke rol in het proces van verkiezingen voor de Ledenraad. Alle leden mogen stemmen over de voorgedragen kandidaat leden voor de Ledenraad. 
De Selectiecommissie bestaat uit 4 leden, die tevens lid zijn van Le Champion. Zij voeren, meestal als tweetal, gesprekken met kandidaten voor de Ledenraad. 

Functieprofiel lid Selectie Commissie
Van de leden van de selectiecommissie wordt verwacht dat zij een HRM-achtergrond hebben en/of ervaring op dit vlak hebben. Ook enige kennis over de Vereniging Le Champion en de wisselwerking met de verbonden Stichting Sportevenementen Le Champion is wenselijk. Ook enige juridische affiniteit is een pré, aangezien regelgeving in de statuten en het algemeen reglement verankerd zijn.

Taken lid Selectie Commissie
De Selectiecommissie is belangrijk in het verkiezingsproces voor de leden van de Ledenraad, enkele (statutair) bepaalde taken in dit kader:
* gesprekken voeren met kandidaat leden voor de Ledenraad.
* de selectiecommissie begeleidt de verkiezingen zowel elektronisch als per post.
* stelt de uitslag van de verkiezingen vast.
 * maakt voordracht van leden ter vaststelling in de Ledenraad.

Tijdsbeslag
Het tijdsbeslag voor invulling van deze (vrijwilligers)functie bedraagt 8-10 avonden per jaar. Dit is echter ook afhankelijk van het aantal verkiezingsronden dat georganiseerd wordt. Op dit moment is dat in een ritme van eenmaal per jaar.
De leden van de Selectiecommissie worden uitgenodigd ter vergadering van de Ledenraad (elk kwartaal) zodat zij de actuele ontwikkelingen binnen de Vereniging kunnen volgen.

Interesse
Heb je interesse in de invulling van deze vrijwilligersfunctie binnen de Vereniging Le Champion, dan vertelt verenigingsmanager Paula Vrolijk-de Vries graag meer. Zij is bereikbaar op tel. 072 – 533 81 36. Je motivatiebrief en cv kunnen gemaild worden naar paula.vrolijk@lechampion.nl