Vacature Le Champion Ledenraad

Wil jij onderdeel zijn van een bijzondere organisatie en jouw expertise inzetten door mee te denken over de toekomst van Le Champion? Werk jij graag mee aan een nog sterker, leuker en sportiever Le Champion? Meld je dan aan voor de Ledenraad.

Le Champion is een vereniging. Dit betekent dat regelmatig (4x per jaar) vergaderingen met de leden moeten plaatsvinden. Le Champion is een erg grote vereniging, met meer dan 20.000 leden, daardoor is een normale Algemene Leden Vergadering niet mogelijk.

Vertegenwoordiging van de leden
In de statuten van de Vereniging Le Champion is daarom bepaald dat een vertegenwoordiging van de Leden, de taken invult tijdens de Algemene Leden Vergadering. Deze afvaardiging van de leden noemen we de Ledenraad. Deze bestaat uit 25 leden, en zij vertegenwoordigen in feite de meer dan 20.000 leden van Le Champion.

Taken Ledenraad
Deze Ledenraad vervult dus de wettelijke en statutaire taken die aan hen zijn opgedragen. Dit gebeurt in de praktijk vaak op voorstel van het Bestuur. De Ledenraad moet bijvoorbeeld diverse financiële documenten vaststellen (Begroting en Jaarverslag), maar ook bijvoorbeeld het Toekomstplan van Le Champion, dat aangeeft welke ambities Le Champion heeft voor de Toekomst. Als gevolg van dit Toekomstplan zullen diverse (deel)initiatieven ook met de Ledenraad worden doorgesproken. Alles in het kader van de (maatschappelijke) missie van Le Champion: zoveel mogelijk mensen -jong en oud- inspireren en faciliteren om te sporten en te bewegen, om daarmee bij te dragen aan vitale mensen en een gezonde samenleving.

Selectieprocedure
Doordat Le Champion werkt met een Ledenraad van 25 personen, zijn in de statuten enkele zorgvuldigheidseisen opgenomen voordat nieuwe leden tot de Ledenraad benoemd worden. In het kort betekent dit, dat er na aanmelding een gesprek zal plaatsvinden met de Selectiecommissie. Deze commissie (die bestaat uit vier leden) heeft de opdracht om de kandidaat leden te spreken over hun vaardigheden, ervaringen en sportieve interesses. Als de selectiecommissie een aantal geschikte kandidaten heeft voorgedragen, volgen er Verkiezingen. Dan worden alle leden van de Le Champion in de gelegenheid gesteld om (digitaal) te stemmen op de kandidaten. Na de Verkiezingen worden de kandidaten benoemd in de Ledenraad.

Planning
In het najaar van 2022 willen we nog een aantal kandidaten werven voor de Ledenraad. De planning is om de kandidaten voor te leggen aan de selectiecommissie, waarna bij geschiktheid er verkiezingen zullen volgen. 

Kortom, voor iedereen met een ‘sporthart’ een leuke ervaring en je krijgt de mogelijkheid om je mening kenbaar te maken via de Ledenraad, binnen een unieke vereniging!

Aanmelden
Als je interesse hebt in de Ledenraad, stuur dan een beknopte motivatie met cv naar Paula Vrolijk-de Vries (verenigingsmanager van Le Champion), e-mail paula.vrolijk@lechampion.nl. Als je vragen hebt over de Ledenraad, dan kun je contact met haar opnemen via e-mail of telefoon 072 – 533 81 36.
Ledenraad in het kort
  • Je blijft op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen.
  • Het is inspirerend om diverse facetten van de vereniging te leren kennen met allerlei achtergronden die daarbij komen kijken, zoals sponsoring, marketing, doelgroepenbeleid, soorten van lidmaatschappen. 
  • Le Champion is een vereniging, met voor de grotere evenementen een stichting. Het hoogste orgaan van Le Champion is de Ledenraad, die behartigt al jullie belangen. 
  • De Ledenraad houdt toezicht. Leden zijn in staat om sparringpartner van het bestuur te zijn en hebben bij voorkeur bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring. 
  • De Ledenraad bestaat uit 25 leden die vier keer per jaar vergaderen. De vergaderingen vinden 's avonds plaats in Zaandam.