Vacature Le Champion Ledenraad

Wil jij onderdeel zijn van een bijzondere organisatie en jouw expertise inzetten door mee te denken over de toekomst van Le Champion? Werk jij graag mee aan een nog sterker, leuker en sportiever Le Champion? Meld je dan aan voor de Ledenraad.

Le Champion is een vereniging. Dit betekent dat regelmatig (4x per jaar) vergaderingen met de leden moeten plaatsvinden. Omdat Le Champion een erg grote vereniging is, met meer dan 20.000 leden, is een normale Algemene Leden Vergadering niet mogelijk.

In de statuten van de Vereniging Le Champion is daarom bepaald dat een vertegenwoordiging van de Leden, de taken invult tijdens de Algemene Leden Vergadering. Deze afvaardiging van de leden noemen we de Ledenraad. Deze bestaat uit 25 leden, en zij vertegenwoordigen in feite de meer dan 20.000 leden van Le Champion.
Ledenraad in het kort
  • Je blijft op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen.
  • Het is inspirerend om diverse facetten van de vereniging te leren kennen met allerlei achtergronden die daarbij komen kijken, zoals sponsoring, marketing, doelgroepenbeleid, soorten van lidmaatschappen. 
  • Le Champion is een vereniging, met voor de grotere evenementen een stichting. Het hoogste orgaan van Le Champion is de Ledenraad, die behartigt al jullie belangen. 
  • De Ledenraad houdt toezicht. leden zijn in staat om sparringpartner van het bestuur te zijn en hebben bij voorkeur bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring. 
  • De Ledenraad bestaat uit 25 leden die vier keer per jaar vergaderen.
Deze Ledenraad vervult dus de wettelijke en statutaire taken die hun zijn opgedragen. Dit gebeurt in de praktijk vaak op voorstel van het Bestuur. De Ledenraad moet bijvoorbeeld diverse financiële documenten vaststellen (Begroting en Jaarverslag), maar ook bijvoorbeeld het Toekomsplan van Le Champion, dat aangeeft welke ambities Le Champion heeft voor de Toekomst. Als gevolg van dit Toekomstplan zullen diverse (deel)initiatieven ook met de Ledenraad worden doorgesproken. Alles in het kader van de (maatschappelijke) missie van Le Champion: zoveel mogelijk mensen -jong en oud- inspireren en faciliteren om te sporten en te bewegen, om daarmee bij te dragen aan vitale mensen en een gezonde samenleving.

Omdat Le Champion werkt met een Ledenraad van 25 personen, zijn in de statuten enkele zorgvuldigheidseisen opgenomen alvorens nieuwe leden tot de Ledenraad benoemd. In het kort betekent dit, dat er na aanmelding een gesprek zal plaatsvinden met de Selectiecommissie. Deze commissie heeft de opdracht om de kandidaat leden te spreken over hun vaardigheden, ervaringen en sportieve interesses. Als de selectiecommissie een aantal geschikte kandidaten heeft aangegeven, volgen er Verkiezingen. Dan worden alle leden van de Le Champion in de gelegenheid gesteld om (digitaal) te stemmen op de kandidaten.

Na de Verkiezingen worden de kandidaten benoemd in de Ledenraad.

Zoals eenieder begrijpt zijn er momenteel beperkingen gesteld in het kader van de bestrijding van het Coronavirus. In tijd gezien betekent dit dat wij nu de werving willen doen voor kandidaat leden van de Ledenraad, de gesprekken met de selectiecommissie (hopelijk) zullen plaatsvinden in de (late) zomer, en de Verkiezingen voorzien zijn voor het Najaar 2021. Een langgerekt traject, maar gelet op de huidige omstandigheden kan het niet anders, en we willen het natuurlijk wel veilig doen!

Kortom, voor iedereen met een ‘sporthart’ een leuke ervaring en je krijgt de mogelijkheid om je mening kenbaar te maken via de Ledenraad, binnen een unieke vereniging! Aanmelden: stuur een beknopte motivatie met cv naar de selectiecommissie@lechampion.nl