Duurzaamheid

Sportorganisatie Le Champion wil bijdragen aan een gezonde samenleving en een gezonde leefstijl voor mensen van alle leeftijden door ze te inspireren en te enthousiasmeren om te sporten en te bewegen. Wij zijn een maatschappelijke organisatie. Alles wat wij doen, doen wij vanuit onze maatschappelijke missie en vanuit een duurzaam perspectief.
Bij Le Champion willen we zoveel mogelijk mensen, jong en oud, 
inspireren en faciliteren om te sporten en te bewegen, om daarmee 
bij te dragen aan vitale mensen en een gezonde samenleving.
Aan de hand van het welbekende PPP-model wordt omschreven wat wij als sportorganisatie doen ten behoeve van duurzaamheid. De drie pijlers zijn People (mens), Planet (planeet) en Prosperity (economie/welvaart). Dit doen we door het vergroten van de positieve en minimaliseren van de negatieve impact van de eigen bedrijfsvoering en vooral door het in alle opzichten verduurzamen van onze evenementen.

People

Planet

Prosperity

People
Onze missie is het in beweging brengen van mensen, om bij te dragen aan een vitale samenleving. We willen graag dat iedereen deel kan nemen aan een sportevenement, als fietser, hardloper of wandelaar. Voor mindervalide, jong en oud, breedte- en topsporters. Als werkgever vinden we het belangrijk dat medewerkers gepassioneerd naar hun werk gaan, waardoor zij zich betrokken voelen en zo een maximale bijdragen leveren aan onze doelstellingen. Datzelfde geldt voor de 3.500 vrijwilligers, die Le Champion rijk is en die ondersteuning bieden bij het organiseren van onze evenementen. Le Champion is sociaal maatschappelijk betrokken en steunt, samen met de deelnemers, landelijke en regionale charitatieve instellingen. Dit wordt gerealiseerd door bij elk evenement een goed doel te koppelen en bij diverse evenementen een financiële bijdrage te leveren aan het natuurgebied, waar het evenement deels plaatsvindt.    
Planet
Wij verduurzamen in alle opzichten onze evenementen en verwachten ook van partners dat zij dit streven hebben voor hun eigen organisatie.
Als wij evenementen duurzaam organiseren denken wij onder andere aan:

  • Het zoveel mogelijk gebruik maken van duurzame materialen;
  • Gecontroleerde afvalinzameling en -scheiding;
  • Stimuleren van gebruik openbaar vervoer en carpoolen;
  • Minimaliseren van energie verbruik, single use plastics en ander afval;
  • Maximaal inzetten van gebruikte materialen. Bijv.: overgebleven voedsel naar de Voedselbank en Stichting Manna;
  • Ondersteunen van groene acties en evenement specifieke elementen, zoals het zwerfafval oprapen tijdens de Egmond Wandel Marathon en het recyclen van startnummers bij de Groet uit Schoorl Run.
Prosperity
Al vanaf de oprichting, ruim vijftig jaar geleden, zijn wij een vereniging. Inmiddels met zo’n 16.000 leden. In onze stichting zijn de evenementen ondergebracht. Le Champion heeft dan ook geen winstoogmerk: wij zijn geen commercieel bedrijf. Eventuele positieve financiële resultaten van evenementen worden gebruikt om de evenementenkalender aan te vullen met nieuwe evenementen, om in de toekomst nog meer mensen in beweging te brengen.

Certificaten

Certificaten Le Champion
2015*
Dam tot DamloopBarometer duurzaam organiseren

TCS Amsterdam MarathonBarometer duurzaam organiseren

2018
Dam tot Dam WandeltochtFuture Proof Festival

Damloop by nightFuture Proof Festival

Dam tot Dam FietsClassicFuture Proof Festival

Dam tot DamloopFuture Proof Festival

Amsterdam City WalkFuture Proof Festival

TCS Amsterdam MarathonFuture Proof Festival

Amsterdam Light WalkFuture Proof Festival

2019
Dam tot Dam WandeltochtFuture Proof Festival 

Damloop by nightFuture Proof Festival

Dam tot Dam FietsClassicFuture Proof Festival

Dam tot DamloopFuture Proof Festival

2021
Amsterdam City WalkFuture Proof Festival

TCS Amsterdam MarathonFuture Proof Festival2022Dam tot Dam Wandeltocht
Future Proof Festival 

Damloop by nightFuture Proof Festival

Dam tot Dam FietsClassicFuture Proof Festival

Dam tot DamloopFuture Proof Festival

* Als eerste sportevenement in Nederland het duurzaamheidscertificaat ‘Barometer duurzaam organiseren’ van de Stichting Duurzaam Organiseren gehaald in 2015 (bij de Dam tot Damloop en TCS Amsterdam Marathon).