Eretitels

Eretitels worden als eerbetuiging toegekend aan leden die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. Er zijn twee categorieën:

Ereleden
Dit zijn commissie- of bestuursleden die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt.

Leden van verdienste
Dit zijn vrijwilligers die zich buitengewoon verdienstelijk hebben ingezet.

Beide groepen houden aanspraak op dezelfde rechten als de leden maar zijn vrijgesteld van geldelijke verplichtingen.

Kandidaten voor het verkrijgen van eretitels worden voorgedragen aan het bestuur met een schriftelijke motivatie en onderbouwing van de persoonlijke staat van dienst. Tijdens de algemene ledenvergadering wordt het toekennen van de titel ter goedkeuring voorgelegd aan de leden.

Ereleden 
Gerrit Koopman † 2019
Hessel Kraaij 2019
Frits Reek 2017
Ad Schneider 2011
Jan Versteeg 2010
Jan Calis 2007
Ruud van der Velde 2007
Theo Hoogendoorn 2002
Gerrit van Tuyl † 2002
Annie Drost 2001
Wim Korstjens  1997
Cees Lansbergen 1996
Dirk Maij † 1994
Jaap Mobron   1976

Leden van verdienste
Huub Driessens2024
Jo Mensen 2023
Cees Pronk 2021
Rini van Klink 2020
Adrie Vis 2020
Loes ter Wengel 2020
Ruud van der Meer 2019
Harry Steur  2019
Richard Ingenbleek 2019
Leo van Klink 2019
Peter Lansbergen 2019
Klaas Herder 2018
Anwina Versteegh 2017
Rob Prins 2015
Johan Beentjes 2015
Fred Middelburg 2015
Wim de Boer 2014
Carla Veldt 2014
Martien de Graaf  2014
Riet de Graaf 2014
Klaas Lakeman 2013
Jan Koppers 2013
Jan Alblas 2013
Herman van Heems 2013
Rob Mul 2012
Tom Zuijdervliet 2011
Bert Vis 2009
Cees Heitlager 2009
Harm de Vries † 2009
Jan van Delden 2004
Henk van Bijsteren † 2004
Bert Hassink 2003
Annie Bellis  2003
Wietze Pathuis 2002
Ruud van der Velde 1999
Cees Kos 1999
Jan Kerssens 1999
Harrij de Graaff † 1999
Heleen Oudkerk 1999
Anton Beentjes 1998
Frits Reek 1998
Jan Jonker † 1998
Jan Versteeg 1996
Daan Knevelbaard 1994
Gerrit van Tuyl † 1994
Annie Drost 1993
Ad Schneider 1993
Albert Hoogendoorn 1993
Theo Hoogendoorn 1990
Arend Bloem 1988
Wim Korstjens  1987
Emiel Bellis  1987
Dick Bakker 1987
Arie Drost † 1986
Dries Bierenbroodspot 1984
Cees Lansbergen 1979
Hessel Kraaij  1979
Tineke Kraaij  1979