Ruud van der Velde

Werkt bij medisch georiënteerd bedrijf

Voorzitter

‘Mijn favoriete sporten zijn fietsen en wandelen. Het afgelopen jaar heb ik het fietsen weer opgepakt en dat is mij prima bevallen. Door de jaren heen heb ik nagenoeg aan alle evenementen van Le Champion deelgenomen. Ik was al eerder voorzitter bij Le Champion en de kennis en ervaring die ik toen heb opgedaan, wil ik graag aanwenden om Le Champion vooruit te helpen. Dat is nodig en vereist een grote flexibiliteit. Le Champion is niet meer die vereniging die het was toen ik in 1984 voor het eerst toetrad tot het bestuur. Er is veel gebeurd in die tijd en met name de professionalisering van de organisatie is zo snel gegaan dat er wel eens vergeten wordt dat er heel veel leden zijn die er op vrijwillige basis aan bijgedragen hebben dat Le Champion is wat het nu is. Enerzijds kijk ik graag vooruit en realiseer ik me dat er geen weg terug mogelijk is. Anderzijds is het noodzakelijk hen niet te vergeten die aan de basis hebben gestaan van onze mooie fiets-, loop- en wandelclub. Binnen het bestuur zal ik te allen tijde mijn best doen om de toekomst te dienen en de mensen die verantwoordelijk zijn geweest dat er een fraaie toekomst ligt, niet te vergeten.’