Reglement Klassiekerbrevet

Toelichting
Het klassiekerbrevet is in 1984 door Le Champion geïntroduceerd. Sindsdien hebben vele honderden deelnemers genoten van het rijden van de mooiste klassiekers en ook van de vele fietsreizen die Le Champion in het kader van het brevet heeft georganiseerd. De laatste jaren zijn een aantal vernieuwingen doorgevoerd, mede omdat een aantal profklassiekers niet meer worden verreden.

In de oorspronkelijke opzet van het brevet moesten 13 klassiekers worden gereden. In 2014 is dat aantal teruggebracht naar 10 en vanaf 2018 geldt als eis dat minimaal 6 klassiekers moeten worden gereden met de mogelijkheid  om dit aantal uit te breiden tot 10. Verder kan vanaf 2014 gekozen worden voor twee afstanden: de reguliere klassieke afstand van meer dan 200 km of een kortere versie van minimaal 120 km. Deze wijzigingen betekenen dat iedere wielersporter die klassiekers wil rijden binnen zekere grenzen zelf zijn of haar eigen klassiekerbrevet kan invullen.
Voor de deelnemers  die zich uiterlijk in 2014 al hadden ingeschreven voor het klassiekerbrevet met 13 klassiekers blijft de mogelijkheid bestaan om dit brevet af te ronden.

Reglement
1a. Voor het brevet dient de deelnemer minmaal de volgende 6 klassiekers te volbrengen.
 • Milaan-San Remo
 • Ronde van Vlaanderen
 • Parijs-Roubaix
 • Amstel Gold Race
 • Luik-Bastenaken-Luik
 • Ronde van Lombardije

1b. De deelnemer kan het brevet uitbreiden tot 10 klassiekers met een keuze uit de volgende ritten:
 • Gent-Wevelgem
 • Omloop Het Nieuwsblad
 • Waalse Pijl
 • Strade Bianche
 • Bordeaux-Parijs
 • Parijs-Tours
 • Clásica San Sebastián

 2. Voor deelnemers die voor 1 januari 2014 als deelnemer zijn geregistreerd en die al in het bezit zijn van het klassiekerbord met 13 klassiekers geldt de volgende overgangsregeling. Zij kunnen kiezen voor de hierna genoemde optie 2a, 2b of 2c.

2a. Doorgaan met het brevet voor dertien klassiekers. Hiervoor gelden de volgende klassiekers, waarbij de reguliere afstand van meer dan 200 km moet worden gereden*:

1. De in artikel 1a genoemde klassiekers (verplicht);
2. Een keuze van 7 klassiekers uit de volgende lijst:
De in artikel 1b genoemde klassiekers:

 • Omloop Het Nieuwsblad – 128 km
 • Jan Jansen Classic (NL) – 200 km
 • Jean Nelissen Classic (LUX) – 220 km
 • Marmotte Granfondo Alpes (F) – 175 km)
 • Granfondo Gavia e Mortirolo (I) – 175 km
 • Parijs-Brussel (wordt sinds 2012 niet meer georganiseerd)
 • Kampioenschap van Zürich (wordt sinds 2011 niet meer georganiseerd)
 • Rundum den Henninger Turm (wordt sinds 2011 niet meer georganiseerd)
 • Marmotte Granfondo Pyrénéens 

2b. Overstappen op het brevet met minimaal 6  klassiekers met behoud van het klassiekerbord. In dat geval gelden alleen de in art 1 genoemde klassiekers.
2c. Overstappen op het brevet met minimaal 6  klassiekers en het bord inleveren voor de in artikel 7 genoemde trofee, tegen betaling van het prijsverschil van de oude en nieuwe trofee. In dat geval gelden alleen de in artikel 1 genoemde klassiekers.
2d. Deelnemers die in 2014 of eerder een van de in artikel 2a.2 genoemde ritten hebben gereden, maar die nog niet hebben aangemeld kunnen dat alsnog doen. De ritten moeten echter zijn gereden niet eerder dan één jaar voor het jaar van aanmelding voor het klassiekerbrevet.
2e. Deelnemers die voor 1 januari 2014 als deelnemer zijn geregistreerd en die willen doorgaan met het brevet voor dertien klassiekers conform artikel 2a, maar nog niet in het bezit zijn van het klassiekerbord, kunnen na drie gereden klassiekers alsnog het klassiekerbord aanvragen tegen betaling van een bedrag van € 25,-.

3. De te rijden klassiekers moeten aan de volgende eisen voldoen:

4. De organisatie moet in handen zijn van de vereniging die in het jaarkalender voor het klassiekerbrevet van Le Champion is vermeld.
b. Er moet sprake zijn van een cyclosportieve tocht of een vrije toertocht.
c. De klassieker wordt verreden op de dag dat de rit door een officiële (zuster)organisatie of door Le Champion zelf wordt georganiseerd.
d. Indien er in een bepaald jaar geen (volledige 200+ km-versie van de) Ronde van Lombardije wordt georganiseerd kan deze op individuele basis worden gereden aan de hand van een door Le Champion ter beschikking te stellen gps-track.4. Bij de voor het klassiekerbrevet geldende ritten kan gekozen worden uit twee afstanden: de reguliere afstand van meer dan 200 km en een kortere versie van minimaal 120 km.

5. Een deelnemer meldt zich aan voor het klassiekerbrevet via de website van Le Champion. Een deelnemer kan zich meerdere keren inschrijven voor deelname aan het klassiekerbrevet. Voor elke inschrijving is € 10,- verschuldigd.

6a. Deelnemers dienen de in een bepaald jaar verreden klassiekers vóór 1 oktober van dat jaar te melden via e-mail. Elke melding dient vergezeld te gaan van een link naar de uitslag, een scan van een stempelkaart of enig ander bewijs dat de deelnemer de betreffende klassieker daadwerkelijk heeft volbracht, bijvoorbeeld een weergave van Strava of een na afloop door de organisatie getekend en gestempeld bewijs van inschrijving.
6b. Deelnemers die zich nieuw aanmelden voor het klassiekerbrevet, mogen ook de klassiekers aanmelden die ze het jaar daarvoor hebben gereden. Deelnames van eerdere jaren worden niet geaccepteerd.

7. Nadat minimaal drie klassiekers zijn volbracht komt een deelnemer in aanmerking voor de klassiekertrofee, bestaande uit een in brons gegoten wielrenner op marmeren sokkel met een plaatje voor elke gereden klassieker. De deelnemer komt in het bezit van deze herinnering wanneer hij of zij de eerste drie klassiekers conform artikel 6a heeft aangemeld en tevens een bedrag van €125,- heeft overgemaakt. De betaling en de aanmelding per e-mail dienen voor 1 oktober in het bezit van Le Champion te zijn. Betaalt de deelnemer later, dan vindt de uitreiking van de trofee een jaar later plaats. De uitreiking vindt jaarlijks plaats op een nader door Le Champion te bepalen datum.

8. De deelnemer komt in het bezit van de resterende plaatjes van de nog te rijden klassiekers door deze klassiekers conform artikel 6a te melden.

9. Na het volbrengen van minimaal 6 klassiekers kan een deelnemer voor 1 oktober per e-mail een op naam gestelde oorkonde aanvragen, waarop o.m. zijn vermeld: de naam van de gereden klassiekers, de gereden afstand en het jaar waarin de klassieker is gereden. Na het aanvragen van de oorkonde kunnen geen extra ritten meer worden toegevoegd.

De uitreiking vindt jaarlijks plaats op een nader door Le Champion te bepalen datum.

10. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de commissie klassiekers van Le Champion.

Klik hier om volbrachte klassiekers te melden.

*Uitzonderingen hierop zijn de Marmotte Granfondo Alpes,  Granfondo Gavia e Mortirolo, Marmotte Granfondo Pyrénéens, de Parijs Roubaix challenge en de Omloop Het Nieuwsblad. Voor deze ritten geldt dat men de langste georganiseerde afstand volbracht moet hebben.