Le Champion Magazine

Alle leden van Le Champion ontvangen gratis het Le Champion Magazine. Het magazine is een belangrijk middel tussen het bestuur en de leden en de leden onderling. In het magazine staan alle vooraankondigingen van activiteiten en sfeerverslagen van evenementen. Ook geeft het magazine voorlichting over voorbereiding en voeding en publiceert het nieuws op het gebied van fietsen, hardlopen en wandelen.
Le Champion Magazine verschijnt vier keer per jaar hardcopy. Het blad is exclusief voor leden en donateurs. Wil je een nummer nabestellen? Dat kan door overmaking van € 3,50 op IBAN NL19 ABNA 0519 6090 42 t.n.v. Vereniging Le Champion in Alkmaar, o.v.v. toezending Le Champion Magazine met betreffende maand.

Evenementen jaarprogramma
Le Champion heeft een uitgebreid aanbod aan fiets-, hardloop- en wandelevenementen. Maar ook organiseren we binnen- en buitenlandse sportreizen. Het volledige sportaanbod is opgenomen in de evenementenkalender.

Advertentietarieven
De tarievenkaart 2022 kun je hier downloaden. Indien je geïnteresseerd bent in het plaatsen van een advertentie of het versturen van een bijsluiter, neem dan contact op met Jacco Heijblok via 072-5338136.