Le Champion Magazine

Alle leden van Le Champion ontvangen gratis het Le Champion Magazine. Het magazine is een belangrijk middel tussen het bestuur en de leden en de leden onderling. In het magazine staan alle vooraankondigingen van activiteiten en verslagen van evenementen. Ook geeft het blad voorlichting, bijvoorbeeld over sportvoorbereiding, en publiceert het noviteiten op het gebied van fietsen, hardlopen en wandelen.
Kopij voor het magazine moet vijf weken voor de verschijningsdatum bij de redactie aanwezig zijn. Het kan worden gestuurd via e-mail. Het blad verschijnt vier keer per jaar hardcopy. Het blad is exclusief voor leden en donateurs. Wil je een nummer nabestellen? Dat kan door overmaking van € 3,50 op IBAN NL19 ABNA 0519 6090 42 t.n.v. Vereniging Le Champion in Alkmaar, o.v.v. toezending Le Champion Magazine met betreffende maand.

Evenementen jaarprogramma
Le Champion heeft een uitgebreid aanbod aan fiets-, hardloop- en wandelevenementen. Maar ook organiseren we binnen- en buitenlandse sportreizen. Het volledige sportaanbod is opgenomen in de evenementenkalender.

Advertentietarieven
De tarievenkaart 2021 kun je hier downloaden. Indien je geïnteresseerd bent in het plaatsen van een advertentie of het versturen van een bijsluiter, kijk dan voor meer informatie in de tarievenkaart.