Le Champion Magazine

Alle leden van Le Champion ontvangen gratis het Le Champion Magazine. Het magazine is een belangrijk middel tussen het bestuur en de leden en de leden onderling. In het magazine staan alle vooraankondigingen van activiteiten en verslagen van evenementen. Ook geeft het blad voorlichting, bijvoorbeeld over sportvoorbereiding, en publiceert het noviteiten op het gebied van fietsen, hardlopen en wandelen.
Kopij voor het magazine moet vijf weken voor de verschijningsdatum bij de redactie aanwezig zijn. Het kan worden gestuurd via e-mail. Het blad verschijnt vier keer per jaar hardcopy en zes keer per jaar digitaal. Het blad is exclusief voor leden en donateurs en niet in de losse verkoop verkrijgbaar. Wil je een nummer inzien of nabestellen? Dat kan door overmaking van € 3,50 op bankrekening 51.96.09.042 t.n.v. Le Champion in Alkmaar, o.v.v. toezending Le Champion Magazine maand x.

Evenementen jaarprogramma
Le Champion heeft een uitgebreid aanbod aan hardloop-, fiets- en wandelevenementen. Maar ook organiseren we veel binnen- en buitenlandse sportreizen. Het volledige sportaanbod is opgenomen in de evenementenkalender en in de corporate brochure van Le Champion. Deze kan aangevraagd worden bij Le Champion in Alkmaar, tel. 072-5338136, of e-mail.

Advertentietarieven
De tarievenkaart 2021 kun je hier downloaden. Indien je geïnteresseerd bent in het plaatsen van een advertentie of het versturen van een bijsluiter, kijk dan voor meer informatie in de tarievenkaart.