Klassiekerbrevet

Wij willen jou graag informeren over de toekomst van het Klassiekerbrevet. De afgelopen jaren zijn er diverse aanpassingen gedaan voor het klassieker-rijden en het Klassiekerbrevet om het aantal deelnames op te schroeven. Deze aanpassingen hebben helaas niet geleid tot een noodzakelijk aantal deelnemers aan de Klassiekerreizen tot 2017. Daarnaast liepen de deelnames aan het Klassiekerbrevet ook steeds verder terug.

Daarom heeft het bestuur van Le Champion vastgesteld, op grond van adviezen van het management van Le Champion en de Klassieker commissie, dat het blijven voortzetten van het Klassiekerbrevet niet reëel is.

Vanaf heden is inschrijven voor deelname aan het Klassiekerbrevet dan ook niet meer mogelijk. Als deelnemer aan het brevet heb je nog tot 2024 de mogelijkheid om klassiekers te rijden, te laten registreren en jaarlijks bij de prijsuitreiking de behaalde brevetten en beeldjes te ontvangen. In de komende jaren wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om vanaf 2024 vanuit Le Champion, al dan niet met een partner organisatie, het klassieker rijden, -reizen en het Klassiekerbrevet een nieuwe vorm en inhoud te geven.

Sinds het aantreden van een nieuw organisatiecomité eind 2013, is er veel energie gestoken in het vernieuwen van het Klassiekerbrevet en van de Klassiekerreizen. Dit heeft helaas niet geresulteerd in een grotere belangstelling. In 2017 hebben wij al besloten om te stoppen met de organisatie van de Klassiekerweek. De belangrijkste reden was de te geringe belangstelling voor het evenement. 

Vanaf 2017 hebben deelnemers aan het brevet de mogelijkheid om klassiekers te rijden en te laten registreren. Het aantal deelnemers aan het brevet is teruggelopen van 43 in 2017 naar 23 in 2019. Ten gevolge van de Corona problematiek zijn er in 2020 slechts 10 klassiekers geregistreerd.
Het Klassiekerbrevet en de daarmee verbonden Klassiekerweek waren uniek in Nederland. Wij hebben de afgelopen jaren met veel plezier de Klassiekerweek en het Klassiekerbrevet georganiseerd.