1969 De oprichting vanuit een passie voor fietsen

De filosofie achter de tenaamstelling Le Champion is niet bekend. Van de in 1922 opgerichte wielerclub zijn uit oude brieven en reglementen wel de doelstellingen van de club terug te vinden en het uitbouwen van de verenigingsstructuur in latere perioden. Opvallend is de passie waarmee de fietssport wordt bedreven. In een tijd waarin beweerd werd dat ‘alleen gekken een dergelijk ding bestegen’. Ook schetsen de stukken een beeld van het enthousiasme waarop actieve leden bezig zijn met de club. Deze bevlogenheid wordt tot de dag van vandaag nog steeds waargenomen.

De oorsprong van de Le Champion zoals we die nu kennen ligt in de op 29 juli 1922 opgerichte Amsterdamse Renners & Touristen Club. Deze A.R. & T.C. “LE CHAMPION’, sinds de oprichting aangesloten bij de N.W.U., is oorspronkelijk een wielrenvereniging waarbij de toerclub niet actief is.

Eind jaren zestig heeft de Amsterdamse vereniging een jeugdafdeling in Purmerend. De ouders van twee enthousiaste rennertjes delen in de passie van hun kinderen. Maar ook willen zij zelf graag georganiseerd gaan fietsen en ontstaat het idee voor het opzetten een toerclub.

Gerrit Koopman en Jaap Mobron activeren op 1 maart 1969 de Toerclub Le Champion, als onderafdeling van de wielervereniging A.R. & T.C. Le Champion. Dit gebeurde met volledige instemming van het toenmalige bestuur onder de voorwaarde dat naam Le Champion zou blijven bestaan.

Al gauw groeit de toerafdeling veel sneller dan de moedervereniging zelf. Nog steeds onderdeel van de wielervereniging sluit de afdeling zich aan bij de Nederlandse Rijwiel Toer Unie (NRTU). Per 1 januari 1975 is een afscheiding onvermijdelijk en wordt de Toerclub zelfstandig met eigen financiële administratie en eigen statuten. Niet lang daarna is de wielervereniging opgehouden te bestaan.

Met dertig leden start Toerclub Le Champion in het eerste jaar van haar bestaan met het organiseren van toertochten. Onder meer met fietstochten in de duinen en de Markertoer die nu nog steeds op de kalender staat. Om het winterseizoen te overbruggen wordt in december van dat jaar al de eerste strandloop georganiseerd, vanuit Bakkum. Zoals later blijkt, is dit de brug naar de tweede sport, het hardlopen.


Nieuw ontwikkelde evenementen

1969 Markertoer
1969 St. Nicolaasstrandloop