Home

Eretitels

Eretitels worden als eerbetuiging toegekend aan leden die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. Er zijn twee categorieën:

Ereleden
Dit zijn commissie- of bestuursleden die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt.

Leden van verdienste
Dit zijn vrijwilligers die zich buitengewoon verdienstelijk hebben ingezet.

Beide groepen houden aanspraak op dezelfde rechten als de leden maar zijn vrijgesteld van geldelijke verplichtingen.

Kandidaten voor het verkrijgen van eretitels worden voorgedragen aan het bestuur met een schriftelijke motivatie en onderbouwing van de persoonlijke staat van dienst. Tijdens de algemene ledenvergadering wordt het toekennen van de titel ter goedkeuring voorgelegd aan de leden.

 Ereleden 
 Jaap Mobron  1976
 Dirk Maij †  1994
 Cees Lansbergen  1996
 Wim Korstjens   1997
 Annie Drost  2001
 Gerrit van Tuyl †  2002
 Theo Hoogendoorn  2002
 Ruud van der Velde  2007
 Jan Calis  2009
 Jan Versteeg  2010
 Ad Schneider  2011
 Frits Reek  2017
 Leden van verdienste  
 Hessel Kraaij  1979
 Tineke Kraaij  1979
 Cees Lansbergen  1979
 Dries Bierenbroodspot  1984
 Arie Drost †  1986
 Dick Bakker  1987
 Emiel Bellis  1987
 Wim Korstjens   1987
 Arend Bloem  1988
 Theo Hoogendoorn  1990
 Albert Hoogendoorn  1993
 Ad Schneider  1993
 Annie Drost  1993
 Gerrit van Tuyl †  1994
 Daan Knevelbaard  1996
 Jan Versteeg  1996
 Jan Jonker †  1998
 Frits Reek  1998
 Anton Beentjes  1998
 Heleen Oudkerk  1999
 Harrij de Graaff †  1999
 Jan Kerssens  1999
 Cees Kos  1999
 Ruud van der Velde  1999
 Wietze Pathuis  2002
 Annie Bellis  2003
 Bert Hassink  2003
 Henk van Bijsteren †  2004
 Jan van Delden  2004
 Harm de Vries †  2009
 Cees Heitlager  2009
 Bert Vis  2009
 Tom Zuijdervliet  2011
 Rob Mul  2012
 Herman van Heems  2013
 Jan Alblas  2013
 Jan Koppers  2013
 Klaas Lakeman  2013
 Riet de Graaf  2014
 Martien de Graaf  2014
 Carla Veldt  2014
 Wim de Boer  2014
 Fred Middelburg  2015
 Johan Beentjes  2015
 Rob Prins  2015
 Anwina Versteegh  2017
 Klaas Herder 2018