Ereleden Le Champion

           

Jaap Mobron †
Jaap Mobron was (samen met Gerrit Koopman) oprichter van de toerclub en heeft gedurende de eerste zeven jaar van het bestaan van Le Champion op zeer verdienstelijke wijze als penningmeester deel uitgemaakt van het dagelijks bestuur van de vereniging. Bij zijn aftreden in 1976 is Jaap Mobron benoemd tot erelid van Le Champion. Samen met zijn vrouw Jo, die al die jaren voor een groot deel de financiële administratie verzorgde, bezette Jaap van 1972 t/m 1975 de afmeldpost van de fameuze woensdagavondsterritten in De Rijp. Hij vervulde in die periode tevens een rol in de organisatie van tal van fietstochten. In 1975 ontvingen Jaap en Jo Mobron de nieuw ingestelde Gerrit Koopman-trofee, vernoemd naar de in 1972 overleden mede-oprichter van Le Champion.

Dirk Maij †
Dirk Maij heeft van 1981 t/m 1988 gedurende een groot aantal jaren de ledenadministratie van de vereniging verzorgd. Tevens heeft Dirk gedurende ongeveer 25 jaar talloze bijdragen geleverd voor De Championner. Hij maakte deel uit van de redactie voor de samenstelling van lustrumartikelen bij het 15- én 25-jarig bestaan van Le Champion; hij schreef tientallen interviews; voorts jarenlang artikelen in Zaans dialect onder het pseudoniem Pankie en verzorgde vanaf 1984 ruim 10 jaar een Kerstpuzzel. Dirk Maij is altijd een zeer bewogen en dankbaar Le Championlid geweest. Daarnaast was Dirk vaak aanwezig als vrijwilliger en verrichtte talloze klussen ‘achter de schermen’. In 1994 is hij benoemd tot erelid. Dirk Maij is op 100-jarige leeftijd overleden op 9 september 2013.

Cees Lansbergen
Cees Lansbergen kan nagenoeg beschouwd worden als de oprichter van Le Champion. Cees werd voor zijn vele verdiensten in 1996 benoemd tot erelid nadat hij in 1979 reeds lid van verdienste was geworden. Vanaf juli 1969 verrichtte Cees een stimulerende rol bij de ontwikkeling van de vereniging. Cees was in de 70-jaren en 80-jaren de geestelijk vader van onder andere de Egmond Halve Marathon, het Trimloopboekje en de Dam tot Damloop. In die periode propageerde hij naast het fietsen in Nederland ook het fietsen in het buitenland en stond aan de basis van de oprichting van de Commissie Buitenland eind 1980. Vanaf 1969 t/m 1987 maakte hij deel uit van het bestuur. Cees maakte in die periode (afwisselend) deel uit van vrijwel alle commissies binnen Le Champion. In 1986 bij de oprichting van de Stichting Sportevenementen Le Champion werd Cees de 1e medewerker van deze Stichting. Vanuit de Stichting werkte hij aan de verdere ontwikkeling van Vereniging en Stichting.

Wim Korstjens †
Wim Korstjens is na twintig jaar bestuurswerk (1978-1997) voor zowel Toerclub Le Champion als voor de Stichting Sportevenementen Le Champion in 1997 benoemd tot erelid. Eerder in 1987 was Wim bij Le Champion reeds benoemd tot lid van verdienste. Wim heeft zijn bestuursfunctie altijd als penningmeester verricht. Eerst 10 jaar voor Toerclub Le Champion waarna 10 jaar voor de Stichting Sportevenementen Le Champion volgden. Hij maakte in de 80-jaren deel uit van ondermeer Buitenlandcommissie en PR-commissie en stond in 1984 aan de basis van het Klassiekerbrevet. Van 1984 t/m 1987 verrichtte Wim daarvoor de administratie. Daarnaast heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt op het gebied van automatisering voor Le Champion en de Nederlandse Toer Fiets Unie. Wim is op 19 juli 2017 komen te overlijden. 

Annie Drost
Annie Drost is in 2001, na vijfentwintig jaar deel te hebben uitgemaakt van de commissie Ronde van Noord-Holland, benoemd tot erelid. Eerder in 1994 werd Annie bij Le Champion reeds benoemd tot lid van verdienste. Naast haar werk voor de commissie vervulde Annie tal van andere werkzaamheden voor Le Champion bij o.m. Egmond Halve Marathon, Dam tot Damloop en talloze andere evenementen. Ook op de achtergrond verrichtte zij tal van werkzaamheden. Annie heeft altijd op positieve wijze achter haar man Arie gestaan die ook vele jaren actief was binnen Le Champion. Annie wist haar enthousiasme over te brengen op anderen en anderen daardoor deelgenoot te maken van al het werk voor Le Champion waar zij zoveel plezier aan beleefde. Haar opgeruimde karakter, haar inzet en haar belangstelling voor anderen maken van Annie (nog steeds) een gerespecteerd en graag geziene vrijwilligster.

Gerrit van Tuyl †
Gerrit van Tuyl is in 2002 benoemd tot erelid van Le Champion. Daarvoor in 1994 was hij eerder benoemd tot lid van verdienste. Gerrit maakte van 1985 tot en met 1994 gedurende 10 jaar deel uit van het verenigingsbestuur. Daarnaast was Gerrit vanaf de oprichting van Stichting Sportevenementen Le Champion eind 1986 tot zijn overlijden op 26 november 2002 de voorzitter hiervan. In die hoedanigheid heeft Gerrit veel gedaan ten behoeve van de algehele bureauorganisatie. Gerrit begeleidde namens de Stichting diverse verre buitenlandse fietsvakanties. De reizen naar Indonesië in 1989 en 1990 en later namen daar een speciale plaats in.

Theo Hoogendoorn
Theo Hoogendoorn is in 2002 benoemd tot erelid. In 1990 was hij daarvoor al benoemd tot lid van verdienste. Theo heeft van 1984 tot en met 2001 gedurende 17 jaar de eindredactie over De Championner gevoerd. Daarnaast maakte hij gedurende acht jaar deel uit van het verenigingsbestuur. In de 80-jaren was Theo lid van tal van commissies binnen Le Champion. Vanaf 1990 heeft Theo als medewerker op het kantoor van Le Champion, maar ook als vrijwilliger, zich op zeer verdienstelijke wijze onderscheiden ten behoeve van veel loop- en fietsevenementen. Ook op het gebied van de automatisering vervulde Theo een leidende rol.

Ruud van der Velde
Ruud van der Velde is in 2007 bij zijn afscheid als voorzitter van de Stichting benoemd tot erelid van Le Champion. Dit nadat Ruud in 1999 benoemd was tot lid van verdienste. Vanaf november 1984 heeft Ruud tot november 2002, met een onderbreking van 2 jaar, gedurende 16 jaar van het bestuur van Toerclub Le Champion deel uitgemaakt waarvan 10 jaar als voorzitter. Daarbij was hij tevens voorzitter en lid van de Centrale Raad, het overkoepelende orgaan van vereniging en stichting. In 2003 is Ruud vervolgens tot april 2007 Gerrit van Tuyl opgevolgd als voorzitter van de Stichting. Eind 2008 en in 2009 is Ruud daarna weer tijdelijk voorzitter van de Toerclub én voorzitter van het jubileumcomité ’40 jaar Le Champion’ geweest. Naast vele jaren bestuurslid heeft Ruud vanaf eind 1984 gedurende 9 jaar ook het mede-eindredacteurschap van De Championner vervuld. Opvallend is altijd de sociale betrokkenheid van Ruud geweest wat vooral ook tot uiting kwam wanneer hij als voorzitter oud-bestuursleden uitluidde of leden het lidmaatschap van verdienste overhandigde.

Jan Calis
Jan Calis is bij het 40-jarig jubileum in 2009 benoemd tot erelid van Le Champion. Jan maakte vanaf 1991 deel uit van de Commissie Buitenland en was vanaf 1996 voorzitter van deze commissie. Vanaf 1997 werd hij tevens eindcoördinator van Luik-Bastenaken-Luik. In november 2000 werd Jan lid van het bestuur van Toerclub Le Champion. Dat deed hij tot november 2007. Eind 2005 werd Jan gekozen als voorzitter. Totaal heeft Jan Calis 17 jaar deel uitgemaakt van de Commissie Buitenland en 7 jaar van het bestuur van Toerclub Le Champion. Tot het jaar 2012 is hij tevens voorzitter en coördinator geweest van de werkgroep LBL. In al die jaren heeft Jan tal van buitenlandse fietstrips voor Le Champion georganiseerd.

Jan Versteeg
Jan Versteeg is in de najaarsledenvergadering van november 2010 benoemd tot erelid van Le Champion. Eerder in 1996 was Jan bij Le Champion reeds benoemd tot lid van verdienste. Jan heeft vanaf november 1986 als voorzitter deel uitgemaakt van de Commissie Ronde van Noord-Holland en heeft dit 25 jaar volgehouden. Tevens was hij vele jaren lid van de Binnenlandcommissie en in 1987 mede-initiatiefnemer van de Fietsvierdaagse Schoorl. Ook bij de Strandrace Egmond-Pier-Egmond was Jan in 1998 één der initiatiefnemers. Bij de Dam tot Damloop en Egmond Halve Marathon gaf Jan Versteeg jarenlang leiding aan de medewerkers van de inschrijving en verkoop t-shirts en verzorgde de financiële afwikkeling. Heel vaak verrichtte Jan op kantoor ook allerlei inpakwerkzaamheden van o.m. startnummers. Jan stopte eind 2004 na 18 jaar met de organisatie van veldtoertochten.

Ad Schneider †
Ad Schneider is in de najaarsledenvergadering op 24 oktober 2011 benoemd tot erelid. Daarvoor in 1994 was hij reeds benoemd tot lid van verdienste van Le Champion. Ad begon zijn activiteiten bij Le Champion in 1981 in de trimloopcommissie en heeft daarna 12 jaar van deze commissie deel uitgemaakt. Van november 1985 t/m 2013 heeft Ad deel uitgemaakt van de toercommissie, later genoemd binnenlandcommissie. Vanaf 1997 was hij van deze commissie voorzitter. Namens de binnenlandcommissie maakte hij van november 2000 tot november 2005 gedurende 5 jaar deel uit van het bestuur van Toerclub Le Champion. Bij de Fietsvierdaagse Schoorl heeft Ad vanaf de beginjaren tot en met 2012 deel uitgemaakt van de werkgroep. Van de Ronde van Nederland is hij vanaf 1988 toerleider geweest tot en met de laatste editie in 2012. In november 1998 was Ad mede-initiatiefnemer van de Strandrace Egmond-Pier-Egmond, hij is op 3 april 2018 helaas komen te overlijden. 

Frits Reek
Frits is na zijn afscheid van het AGU Egmond-Pier-Egmond organisatiecomité  in 2017 benoemd tot erelid. Daarvoor in 1998 was hij eerder benoemd tot Lid van Verdienste. Vanaf 1985 heeft Frits met zijn passie voor fietsen en reizen een grote rol gespeeld binnen Le Champion. Hij was mede-initiatiefnemer van de eerste veldtoertocht in 1986 en organiseerde meerdere reizen naar onder andere Taiwan en Zuid-Afrika. Van 1986 tot en met 1991 maakte hij deel uit van het verenigingsbestuur en de toercommissie. In 1998 was Frits samen met Jan Versteeg initiatiefnemer van AGU Egmond-Pier-Egmond, tot op heden de grootste en meest aansprekende strandrace van Nederland en daarbuiten.

Hessel Kraaij
Is in 1979 benoemd tot lid van verdienste. Hessel heeft van eind 1972 tot en met 1984 met onderbreking van een jaar in bestuur gezeten. Zijn grootste klus was in die tijd de redactie van ons verenigingsorgaan. Dit heeft hij samen met zijn vrouw Tineke van eind 1972 tot en met 1984 gedaan.
Hessel heeft vanaf 1973 tot en met 1988 (16 jaar) als eindcoördinator de Ronde van Noord-Holland op de kaart gezet; is daarna nog minimaal 10 jaar vrijwilliger betrokken gebleven bij de Ronde Noord-Holland.
Naast deze loodzware klussen die veel tijd in beslag namen, heeft Hessel veel fietstochten (vooral recreatief) in jaren 70 georganiseerd. Daarnaast is Hessel actief als vrijwilliger bij tal van evenementen, waaronder de Halve Marathon in Egmond maar ook aantal jaren bij de Dam tot Damloop. Voor al deze verdiensten is Hessel tijdens de viering van het 50 jarig jubileum van Le Champion benoemd tot Erelid.

Gerrit Koopman †
Gerrit was in maart 1969 een van de twee oprichters van toerclub Le Champion. Gerrit heeft in de beginjaren van Le Champion buitengewoon veel betekend voor de club. Zijn inzet en ideeën zijn een uitstekende basis geweest die na zijn plotseling overlijden in september 1972 uitstekend zijn opgevolgd. Zo stond Gerrit aan de basis van het samenstellen en drukken van de Championner, het clubblad in die tijd. Daarnaast had Gerrit een vooruitziende blik met betrekking tot het organiseren van aantrekkelijke fietsevenementen die fietsers niet alleen trok naar Le Champion, maar mensen ook deed besluiten lid te worden en te blijven. Toen Gerrit overleed kende Le Champion nog geen reglement voor het benoemen van leden tot erelid of lid van verdienste. Bij de viering van het 50 jarig jubileum van Le Champion heeft het bestuur besloten Gerrit Koopman als medeoprichter van Le Champion het erelidmaatschap postuum toe te kennen. De oorkonde is tijdens de viering van het jubileum aan zijn zoon Ron uitgereikt.