Donderdagtochten

Vanaf april 2022 start weer een nieuw seizoen donderdagtochten. Op elke donderdag van 21 april t/m 16 juni startend om 10.30 uur is de intentie om vanuit twee startplaatsen een route gereden volgens onderstaand schema. Er zijn zo twee series met elk dezelfde zeven routes op een andere datum. Serie A, met toerleider Jack van Schie en Serie B, met toerleider Klaas Herder. Door de coronamaatregelen is de groepsgrootte voor elke route beperkt.

Let op! De donderdagtochten zullen alleen gereden worden als de dan geldende coronamaatregelen dit toelaten. 

Inschrijven

Deelname is uitsluitend mogelijk via voorinschrijving. Mail onderstaande gegevens naar lc.donderdag@ziggo.nl
  • Gekozen route
  • Naam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer voor ongevallen

De voorinschrijving is geopend vanaf zondag in de week voorafgaand aan de tocht en sluit woensdag om 18.00 uur. Deelnemers ontvangen op woensdag tussen 20.00 uur en 22.00 uur per e-mail een bevestiging en het adres van de startlocatie. Indien bij ontvangst van de inschrijving de route al is volgeboekt wordt zo spoedig mogelijk een bericht teruggestuurd met het verzoek om voor een andere, nog openstaande route te kiezen. Zo kunnen de deelnemers ook gelijkmatig over de routes worden verdeeld. Leden en introducés kunnen gratis deelnemen op het vertoon van de ledenpas.

Inschrijven

Bij een volgende deelname dient opnieuw ingeschreven te worden. Dan volstaat een inschrijving met vermelding van naam, woonplaats en de gekozen startplaats. De deelnemers worden verzocht bij een volgende deelname voor een route uit dezelfde serie te kiezen, zodat er niet tweemaal dezelfde route wordt gefietst. 

Coronaregels

Tijdens de Donderdagtochten zullen de algemene coronaregels van kracht zijn, ook als deelnemers zijn ingeënt. Voor jouw eigen gezondheid en die van jouw medefietsers. 
Blijf thuis bij verkoudheid, hoesten, koorts of benauwdheid;
Houd onderling altijd 1,5 meter afstand; 
Schud geen handen;
Bedenk dat men al besmettelijk is voordat men zelf symptomen heeft;
Wie terug is uit het buitenland of langdurig in een risicogebied in eigen land is geweest kan de eerste 14 dagen niet mee fietsen, tenzij in die tijd een negatieve test is ondergaan;
Neem een geldig CTB (coronatoegangsbewijs) mee. Dit is nodig voor een bezoek aan de horeca bij start en tijdens de koffiepauze.
Zo kan het risico op verspreiding van het virus onder de medefietsers tot een minimum beperkt blijven. Let op! Het voorgaande kan wijzigen als het niet voldoet aan de op dat moment geldende coronamaatregelen.