Klaas Lakeman

Gepensioneerd

Bestuurslid Algemene Zaken

‘Ik ben actief hardloper, maar ik fiets en wandel ook. Aan alle evenementen van Le Champion heb ik meerdere malen meegedaan, als deelnemer én als vrijwilliger. Als bestuurslid hoop ik met mijn kennis en ervaring Le Champion een nieuwe impuls te geven. In de dagelijkse praktijk ondersteun ik de voorzitter en de nieuwe algemeen directeur bij het uitzetten van de strategie en zorgdragen voor algemene bedrijfsvoering en automatisering. Als medeopsteller van het meerjarenbeleidsplan wil ik dat plan en de vastgestelde prioriteiten voor 2019 helpen uitvoeren. De nadruk daarbij ligt op de actualisering van de formele juridische structuur en de zorg voor een goed functioneren van de ledenraad.’