Terug

Functieprofiel lid Ledenraad

Le Champion is op zoek naar nieuwe leden voor de Ledenraad. De Ledenraad vertegenwoordigt alle Le Champion leden. De Ledenraad is een belangrijke schakel tussen Vereniging en Bestuur. De Ledenraad komt vier keer per jaar bijeen waarvan tweemaal aan de hand van een actueel thema.

Taken

 • Proactief participeren bij de missie en visie die Le Champion heeft vastgesteld;
 • goedkeuren Jaarverslag (verslag Bestuur, jaarrekening en verklaring accountant of Financiële Commissie);
 • verlenen van decharge aan leden van het Bestuur;
 • goedkeuren van het door het Bestuur opgestelde Meerjaren- en Actieplan;
 • goedkeuren begroting;
 • benoemen van verschillende commissies;
 • verlenen van het predicaat ‘lid van verdienste of erelid’ op voordracht van het Bestuur voor perso(o)n(en) die zich voor de Vereniging (lange tijd) verdienstelijk heeft/hebben gemaakt.

Eisen

 • minimaal MBO werk- en denkniveau;
 • affiniteit met vrijwilligerswerk en de events die Le Champion organiseert;
 • affiniteit met minimaal één van de disciplines hardlopen, fietsen of wandelen of de sectie vrijwilligers;
 • bereid om jaarlijks twee Ledenraadsvergaderingen (voor- en najaarsvergadering) en twee themabijeenkomsten bij te wonen;
 • bereid om zich inhoudelijk en gedegen op de ledenraadsvergaderingen voor te bereiden en tevens mee te praten in de themasessies over de ontwikkeling van Le Champion als ledenorganisatie in het algemeen en over de ontwikkeling van de disciplines;
 • lid van de Vereniging Le Champion.

Competenties

Besluitvaardigheid, communicatief, integer, samenwerkingsgericht, positief-kritisch denkvermogen, visie en netwerken, onafhankelijk en helicopterview.