Terug

Functieprofiel lid Financiële Commissie

De financiële commissie (FC) bestaat uit drie leden die jaarlijks door de ledenraad worden benoemd. Deze commissie is belast met het beoordelen van de jaarrekening en begroting van de vereniging. Van haar bevindingen brengt zij verslag uit aan de ledenraad. De commissie is tevens bevoegd de financiële rapportages inzake de evenementen van de bestuurscommissies te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen aan de betreffende bestuurscommissie en aan het bestuur. De commissie beoordeelt of het bestuur in financieel opzicht heeft gehandeld overeenkomstig het door de ledenraad vastgestelde beleid en de door de ledenraad genomen besluiten.

Profiel

De FC speelt een belangrijke rol in het financiële toezicht binnen Le Champion. Zij bewaakt namens de leden de financiële gang van zaken en stelt vast dat hierover op een goede en transparante wijze wordt gerapporteerd. De FC vervult de taak onafhankelijk.

Le Champion zoekt voor deze commissie een enthousiast lid en een plaatsvervangend lid met:
– kritische instelling, maar met een positieve grondslag. We overtuigen elkaar en andere organen binnen Le Champion op basis van argumenten;
– een bedrijfseconomische/bedrijfskundige achtergrond op minimaal HBO-niveau.

Tijdsbeslag

Enige avonden per jaar. Bij begrotings- of andere financiële presentaties is de FC vertegenwoordigd bij de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur of Ledenraad.

Interesse?

Neem contact op met de voorzitter van de commissie Jan Kerssens of reageer met verkort cv per email, beiden via bestuur@lechampion.nl.