Anet Lablans

Anet Lablans, projectmanager dijkversterkingen. Bestuurslid vrijwilligersbeleid

‘Als loper heb ik meegedaan aan de Dam tot Damloop en de Damloop by night. Tevens heb ik als vrijwilliger mijn steentje bijgedragen aan verschillende evenementen, zoals de TCS Amsterdam Marathon. Vrijwilligers vormen het fundament van Le Champion, om die reden moeten ze een stem hebben in het bestuur. Daarvoor wil ik zorgdragen. De rode draad voor vrijwilligers bestaat uit de vijf B’s: binnenhalen, begeleiden, belonen, behouden en beëindigen. Per B worden ieder jaar doelstellingen en activiteiten geformuleerd, waarbij we gebruik maken van input die vrijwilligers aandragen. In 2019 gaan we de onderlinge samenwerking verbeteren en het vrijwilligersbestand verder uitbouwen.’