Home

Over onze organisatie

Missie
Le Champion wil zoveel mogelijk mensen – jong en oud – inspireren en faciliteren om te sporten en te bewegen, om daarmee bij te dragen aan vitale mensen en een gezonde samenleving. Plezier en persoonlijke topprestaties gaan daarbij hand in hand.
 
Organisatie
Le Champion is een van de grootste sportverenigingen van Nederland met 20.000 leden en jaarlijks 250.000 deelnemers. Hiervan doet 70 procent voornamelijk aan hardlopen, wordt er door 15 procent met name gefietst en wandelt 15 procent vooral. De vereniging is opgericht in 1969. Omdat het aantal mensen dat meedeed aan de evenementen elk jaar groeide, en er ook steeds meer evenementen bij kwamen, werd in 1986 de stichting Le Champion opgericht. Inmiddels werken er 28 professionals in samenwerking met 3.500 vrijwilligers.

Vereniging
Het bestuur van de Vereniging bestaat uit vijf tot negen leden die worden benoemd door en die verantwoording afleggen aan de Ledenraad.

Deze Ledenraad vervult de taken welke voorheen aan de algemene ledenvergadering waren voorbehouden. Het bestuur legt verantwoording over het gevoerde beleid af aan de Ledenraad.

De Ledenraad wordt gekozen door en uit de leden van Le Champion. Er is thans nog ruimte voor meer ledenraadsleden. Dit betekent dat zich nog kandidaten aan kunnen melden door middel van een e-mail, voorzien van een beknopt cv en korte motivatie aan: selectiecommissie@lechampion.nl. Of per brief naar Le Champion Ledenraad, Postbus 5029, 1802 TA Alkmaar.

De vergaderingen van de Ledenraad zijn in beginsel openbaar en worden in principe in de avond gehouden bij Inntel Hotel Zaandam. Bij belangstelling kun je, je aanmelden via ledenraad@lechampion.nl.  Vastgestelde data in 2020:

  • 25 maart
  • 25 juni
  • 23 september
  • 15 december

Verkiezingen Ledenraad 2020

Zoals bekend hebben afgelopen maand verkiezingen plaatsgevonden voor de Ledenraad van Le Champion. In totaliteit hebben 1155 leden gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot stemmen. Dank voor uw medewerking! De voorgestelde kandidaat leden zijn allen gekozen. De verkiezingen waren volledig gericht op de Ledenraadvergadering van 25 maart 2020. De bedoeling was om de kandidaat leden, ook daadwerkelijk te benoemen in die vergadering. Echter de vergadering heeft vanwege Corona/Covid-19 ontwikkelingen NIET plaatsgevonden. Het voornemen is nu om de kandidaat leden in de eerstvolgende Ledenraad vergadering te gaan benoemen.

Tenslotte een woord van dank aan de Verenigingsmanager en de leden van de Selectiecommissie, die deze verkiezingen de afgelopen maanden in goede banen hebben geleid.

Met vriendelijke, sportieve groet

Het Bestuur.

Stichting
De directie van de stichting werkt in opdracht van het stichtingsbestuur, dat uit dezelfde mensen bestaat als het bestuur van de vereniging. De medewerkers van de stichting organiseren alle fiets-, hardloop- en wandelevenementen en sportreizen van Le Champion.

Leden, vrijwilligers en medewerkers
Van oorsprong is Le Champion een vereniging van toerfietsers. Later kwamen daar de trimlopers en wandelaars bij. Dankzij het succes van de evenementen groeit het aantal leden al jaren. Omdat de activiteiten niet louter door vrijwilligers kunnen worden georganiseerd, zijn de grote evenementen ondergebracht in de stichting. De stichting werkt daarbij nauw samen met de vereniging. Ook beschikt ze over een grote groep vrijwilligers en kan ze op tientallen sportverenigingen en scholen een beroep doen. Jaarlijks zijn zo bijna 3.500 vrijwilligers en 40 verenigingen en scholen actief betrokken bij de evenementen van Le Champion. Vrijwilligers zijn dan ook een van onze belangrijkste pijlers.

Bestuur Le Champion

Benieuwd wat het verhaal is achter de gezichten? De bestuursleden van Le Champion stellen zich voor.

Bekijk het volledige bestuur

Vacatures

Heb jij een passie voor sport en wil je dolgraag achter de schermen werken van gave sportevenementen? Dan zit je bij Le Champion goed!

Bekijk alle vacatures

Historie

In 1969 is Le Champion opgericht vanuit een passie voor fietsen. Bekijk hoe het allemaal begon!

Bekijk de historie van Le Champion