Terug

Voorlopig geen Klassiekerweek meer

Onlangs is er een enquête gehouden onder (ex-)deelnemers over de toekomst van de Klassiekerweek van Le Champion. Aan de enquête lag de vraag ten grondslag of er in de toekomst voldoende animo is voor deelname aan onze klassiekerreizen. Dit in verband met de neergaande lijn van het aantal inschrijvingen.

Wat de te verwachten deelname aan een klassiekerreis betreft, komen we tot de conclusie dat we met de huidige wervingsinspanningen hooguit op het niveau van de laatste jaren zullen uitkomen, namelijk tussen de 15 en 25 reisdeelnemers en evenzoveel deelnemers die op eigen gelegenheid willen meedoen. Die aantallen zijn helaas te klein om de kosten te dekken.
De klassiekercommissie ziet daarom vooralsnog geen mogelijkheid om een nieuwe klassiekerweek te organiseren.

De belangrijkste uitkomsten  van de enquête zijn:

  • de meeste belangstelling gaat uit naar een Italiaanse Klassiekerweek; daarnaast wordt met name ook de Clásica San Sebastián door veel respondenten een uitdagende koers gevonden. Voor een Vlaamse klassiekerweek is nauwelijks belangstelling.
  • een groeiende groep belangstellenden blijkt de voorkeur te geven aan het zelf regelen van vervoer en verblijf.
  • men hecht veel belang aan een goede verzorging tijdens de ritten.

Als er zich in de toekomst nieuwe kansen voordoen, dan zullen we een en ander opnieuw bekijken. Suggesties zijn van harte welkom!

Klassiekerbrevet blijft bestaan
Het klassiekerbrevet blijft in stand. Deelnemers kunnen hun gereden klassiekers gewoon melden en nieuwe inschrijvingen blijven mogelijk. Voor alle informatie over het brevet verwijzen we naar de website van Le Champion: lechampion.nl/klassiekerbrevet.