Terug

Steun Manege De Blijde Ruiters

Speciaal voor het 50-jarig jubileum van Le Champion is er een mooi cadeau bedacht: een donatie aan Manege De Blijde Ruiters. Het gehele jaar kun jij een bedrag naar keuze doneren voor dit – speciaal voor het jubileum – gekozen goede doel. Manege De Blijde Ruiters is bijzonder omdat zij lichamelijke en/of verstandelijke gehandicapten en kinderen met bijvoorbeeld auditieve en/of visuele beperkingen paardrijles geven. Door het paardrijden blijven de spieren van de kinderen soepel; de stapbewegingen op het paard kunnen een therapeutische werking hebben.

Tot en met het einde van het jaar kun jij dit goede doel steunen. De donaties die dit jaar via Le Champion binnenkomen, worden gebruikt om het paardrijden voor de ruiters met een beperking mogelijk te maken. Donaties kunnen opgemaakt worden op rekeningnummer: NL19 ABNA 0519 6090 42 t.n.v. Vereniging Le Champion onder vermelding van ‘De Blijde Ruiters’.  

Kijk voor meer informatie op www.deblijderuiters.nl