Terug

Statement uitzending Zembla

Donderdag 28 februari besteedde het televisieprogramma Zembla aandacht aan hitteberoertes bij sportevenementen met daarbij de vraag welke medische inzet nodig is om in dergelijke situaties optimale zorg te verlenen.

Aanleiding voor de uitzending van Zembla was de media-aandacht van eind vorig jaar. Het Rode Kruis maakte toen excuses aan de nabestaanden van de deelneemster die overleed tijdens de Dam tot Damloop 2016. Ook presenteerde het Rode Kruis een verbeterplan voor EHBO bij evenementen. Tijdens de uitzending werd stilgestaan bij de Dam tot Damloop 2016, en ook bij de Dam tot Damloop 2014, waar eerder een jonge deelnemer aan een hitteberoerte overleed. Daags na het excuus van het Rode Kruis namen nabestaanden contact op met Zembla. De berichtgeving werd als onvolledig beschouwd. Zembla onderzocht wat er precies gebeurde rondom de dood van deze deelnemers. 

Zembla heeft alle betrokkenen benaderd voor deze uitzending. Le Champion besloot haar volledige medewerking te verlenen aan de uitzending. Dit uit respect voor de nabestaanden, gezien onze rol als organisator van het evenement en vanwege onze morele verantwoordelijkheid. Vanzelfsprekend willen wij bijdragen aan de wake up call om met z’n allen beducht te zijn voor hitteberoertes. Het kan immers bij elk hardloopevenement in ons land gebeuren. Goede bewustwording en behandeling is dan ook in het belang van àlle hardlopers in Nederland. Verder hebben wij – in deze bijzonder pijnlijke context – een verhaal te vertellen waarin door Le Champion een actieve rol is opgepakt en verschillende initiatieven geïnitieerd zijn sinds de incidenten in 2014 en 2016.

In Nederland neemt Le Champion als enige organisator van hardloopevenementen een voortrekkersrol binnen de expertgroep die zich inzet om de problemen bij hardloopevenementen met hitte te beperken. Als organisator hechten wij buitengewoon veel belang aan goede informatievoorziening naar belanghebbenden en optimale medische inzet tijdens onze evenementen.  

Ron van der Jagt, algemeen directeur van Le Champion wil geen misverstand laten bestaan over de Dam tot Damloop in 2019: “Al onze hardloopevenementen gaan in principe altijd door, dus ook de Dam tot Damloop van dit jaar. De voornaamste uitzondering is wanneer zich extreme weersomstandigheden voordoen. Want het moet natuurlijk wel verantwoord zijn om mensen te laten starten.”

Bij uitzonderlijke situaties zijn de veiligheidsgrenzen die door de internationale atletiekfederatie zijn vastgesteld in combinatie met het advies van de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio) voor de vergunningverlener en de organisator leidend om een evenement al dan niet af te gelasten.

In de situatie van een hitteberoerte en de behandeling daarvan is Le Champion net als andere betrokken partijen voorstander van de invoer van koelbaden. Daarbij is het van belang om voor ogen te houden dat dit een medische actie is onder toezicht van een arts. Hiervoor is een goedgekeurd medisch protocol vereist en daaraan ontbreekt het tot nu toe. Le Champion speelt sinds 2016 een actieve rol in de landelijke werkgroep die werkt aan betere preventie, voorlichting en de invoering van koelbaden.

Of koelbaden ingezet mogen worden als medische behandeling tijdens sportevenementen hangt nu nog af van een beslissing door de Beroepsvereniging van Spoedeisende Hulpartsen. Deze wordt in mei 2019 verwacht.

Le Champion werkt binnen de realisatie van al haar evenementen nauw samen met gerenommeerde kennispartners binnen de gezondheidzorg. Deze kennispartners helpen ons in de voorbereiding, tijdens en na de evenementen. Binnen deze samenwerking staat Le Champion altijd open voor nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen. Op het gebied van hardlopen onder warme omstandigheden doet Le Champion er binnen de sector alles aan om hardlopers goed te informeren en bewust te maken van mogelijke risico’s en om de verantwoorde invoering van koelbaden bij evenementen te bespoedigen.