Terug

Nieuwe wegkapiteins bij cursus Le Champion

Zaterdag 2 maart hebben dertien cursisten met succes de opleiding wegkapitein (Wielertrainer 1) van de Nederlandse Toerfiets Unie afgesloten.

De groep van dertien liet in theorie en praktijk zien dat ze een groep van maximaal 15 fietsers op veilige en vakkundige wijze door het verkeer kunnen loodsen. In de ochtend werden alle aspecten doorgesproken van de te rijden tocht van 40 km. Deze werd daarna voorbereid op basis van een aangeleverd voorbeeld door de docent. De cursisten maakten afspraken welk deel (6 km) van de tocht zij als duo van toerleider en wegkapitein voor hun rekening  zouden nemen.

Na de lunch werd onder gunstige weersomstandigheden eerst de ingestudeerde veiligheids-check van materiaal (fiets, helm en bril) uitgevoerd worden. Daarna werden de cursisten met de groep op pad gestuurd onder leiding van de docent, trainer en groepsassistent. Onderweg werd steeds na 6 km direct geĆ«valueerd, zodat bij aankomst  direct het zelfreflectieformulier ingevuld kon worden.

De tocht was volgens de gemaakte afspraken uitgevoerd en er waren voldoende leermomenten geconstateerd, ook de samenwerking in de groep was ruim voldoende, zodat alle dertien deelnemers voortaan met vertrouwen groepen fietsers kunnen gaan begeleiden.