Anet Lablans

Projectmanager dijkversterkingen

Bestuurslid Vrijwilligersbeleid
‘Als hardloper heb ik meegedaan aan de Dam tot Damloop en de Damloop by night: geweldige ervaring! Ook heb ik als vrijwilliger mijn steentje bijgedragen aan verschillende evenementen zoals de Circuit Run Zandvoort en de TCS Amsterdam Marathon. Vrijwilligers vormen naar mijn idee het fundament van Le Champion. Om die reden moeten ze een stem hebben in het bestuur. Daarvoor wil ik zorg dragen en daarvoor mogen vrijwilligers mij ook zeker benaderen. De rode draad voor vrijwilligers bestaat uit de vijf B’s: binnenhalen, begeleiden, belonen, behouden en beëindigen. Per B worden ieder jaar doelstellingen en activiteiten geformuleerd, waarbij we dankbaar gebruik maken van de input die vrijwilligers aandragen.’