Jubileumcommissie

Om een mooi jubileum te organiseren en bovenstaande ideeën te realiseren is de commissie 50 Jaar Le Champion in het leven geroepen. Deze commissie bestaat op dit moment uit: Ruud van der Velde (voorzitter), Klaas Lakeman, Cees Lansbergen, Frits Reek, Loes ter Wengel en Frits Wouda. Deze commissie verzamelt ook nieuwe ideeën voor het jubileumjaar die vanuit de leden binnenkomen. Naast deze commissie zullen projectgroepen worden gevormd voor het organiseren van de diverse onderdelen.