Trimloopstempelboekje

De Trimloopcommissie van Le Champion heeft besloten om per 01-01-2014 te stoppen met het uitgeven van het Trimloopstempelboekje. Ieder jaar worden er steeds minder Trimloopstempelboekjes ingeleverd. In 2011 waren dat er nog maar 152. Dit staat niet in verhouding met al het werk dat nodig is voor de afhandeling van dit Trimloopstempelboekje.

Na bijna 40 jaar is het dan toch uiteindelijk afgelopen met het Trimloopboekje/ Dutch Runners Guide/ Trimloopstempelboekje. Door de Trimloopcommissie wordt nu het laatste Trimloopstempelboekje uitgegeven, dat van 2013. Je kunt deze bestellen door € 2,50 over te maken op bankrekening 51.96.13.201 (IBAN nummer:  NL52ABNA0519613201) t. n. v. Le Champion te Heemskerk o. v. v. Trimloopstempelboekje. Deze wordt dan zo spoedig mogelijk naar je toe gestuurd. Het boekje is ook verkrijgbaar bij Klaas Lakeman en Peter Lansbergen.

Aan het einde van het jaar kan er weer een mooie herinnering worden besteld met daarop jouw naam, de gelopen kilometers en het jaartal. Tevens kan er nog geprobeerd worden om genoeg kilometers te lopen voor een embleem ( 1000 km, 2000 km enz ). Aan het einde van dit laatste jaar zal de balans worden opgemaakt.

Alle lopen van 2013 kun je vinden op www.dutchrunners.nl met link naar loopevenementen.

Meer informatie
Peter Lansbergen, tel. 075-6871474 ( s avonds ) of e-mail.

Le Champion organiseert jaarlijks meer dan tachtig hardloop-, fiets- en
wandel evenementen in binnen- en buitenland.