Trimloopcompetitie

Aanmelden
Je kunt je aanmelden voor de trimloopcompetitie van Le Champion als je lid bent van de vereniging. Stuur je boekje vóór 15 januari 2014 naar: Le Champion Trimloopboekje, Renessestraat 10, 1566 KR Assendelft. Let op! Postbus 234 in Heemskerk is niet meer in gebruik.

Reglement trimloopcompetitie
1. Om deel te kunnen nemen aan de trimloopcompetitie moet je lid zijn van Le Champion en in het bezit zijn van het trimloopstempelboekje.
2. Jaarlijks worden prijzen uitgereikt in de volgende categorieën:
Meisjes t/m 14 jaar
Jongens t/m 14 jaar
Vrouwen
Mannen
3. Het trimloopseizoen loopt van 1 januari t/m 31 december 2013.
4. Je leeftijd op 1 januari 2013 is bindend voor het bepalen van de categorie bij deelname aan de Le Champion-trimloopcompetitie.
5. Het aantal prijzen per categorie is afhankelijk van het aantal deelnemers. Maximaal worden per categorie drie prijzen uitgereikt.
6. Alle lopen die voldoen aan het in het trimloopstempelboekje vermelde reglement, gelden voor de Le Champion-trimloopcompetitie.
7. De gelopen kilometers dienen te worden aangetoond met stempels in de stempelruimte van het trimloopstempelboekje.
8. Je meldt je aan als deelnemer door je trimloopstempelboekje te sturen naar: Le Champion Trimloopboekje, Renessestraat 10, 1566 KR Assendelft.
9. Je moet je trimloopstempelboekje voor 15 januari 2014 opsturen. Boekjes die na 15 januari ontvangen zijn, worden niet in behandeling genomen.
10. De eindstand wordt opgemaakt door de controleurs die door de Trimloopcommissie zijn aangesteld.
11. De controleurs brengen het bestuur en de Trimloopcommissie op de hoogte van eventuele onregelmatigheden, die bij het controleren van de boekjes zijn geconstateerd.
12. Indien tot aanpassing van het aantal gelopen kilometers wordt besloten, wordt dit de deelnemer schriftelijk meegedeeld.
13. De deelnemer heeft 30 dagen de tijd om tegen de beslissing in beroep te gaan bij het bestuur van Le Champion.
14. De uitspraak van het bestuur in de beroepszaak is bindend.

Uitslag trimloopcompetitie
Aan de hand van de voor 15 januari ingestuurde trimloopstempelboekjes wordt de eindstand opgemaakt. De prijzen worden in april 2014 uitgereikt. De uitslag van de trimloopcompetitie van Le Champion wordt jaarlijks in het clubblad Le Champion van de maand mei bekendgemaakt. Naast de uitslagen per categorie wordt tevens een Top-100 opgenomen. Deze ranglijst is ontstaan door per deelnemer de resultaten van alle jaren bij elkaar te tellen.

Wereldbol
Leden van Le Champion die vanaf het ontstaan van de Dutch Runners Guide c.q. het Trimloopboekje meer dan 10.000 kilometer hebben gelopen ontvangen een op naam gesteld wereldbolletje op voet. Na het passeren van de grens van 20.000, 30.000 en 40.000 kilometer ontvangt men een plaatje om de herinnering te completeren.

Meer informatie
Peter Lansbergen, tel. 075-6871474 ( s avonds ) of e-mail.

Le Champion organiseert jaarlijks meer dan tachtig hardloop-, fiets- en
wandel evenementen in binnen- en buitenland.