Organisatie

17-06-2011

Missie
Le Champion bevordert een gezonde en actieve samenleving door aan mensen van alle leeftijden en van alle niveaus aansprekende sportevenementen aan te bieden op het gebied van hardlopen, fietsen en wandelen. Plezier en topprestatie gaan daarbij hand in hand.

Vereniging en Ledenraad
De Vereniging Le Champion is een van de grootste sportverenigingen van Nederland. Van de leden heeft 55% hardlopen als hoofdsport, 40% fietsen en 5% wandelen. De vereniging heeft een bestuur van vijf tot negen leden dat wordt benoemd door en verantwoording aflegt aan de Ledenraad. De Ledenraad telt 25 tot 50 personen. Deze vormen de spreekbuis van de Vereniging en worden daarom op hun beurt gekozen door de leden van de vereniging. Voor de uitvoerende werkzaamheden wordt het bestuur terzijde gestaan door een verenigingsmanager en door een aantal commissies en werkgroepen. Deze organiseren binnen de vereniging de kleinere fietsevenementen, vakanties en enkele trimlopen.

Stichting
De stichting beheert een kantoor waar beroepskrachten werken aan de organisatie van grote loop-, wandel- en fietsevenementen. Daarnaast verrichten zij welomschreven taken voor de vereniging, zoals bijvoorbeeld de ledenadministratie. Het kantoor wordt geleid door een directie die handelt in opdracht van het bestuur. Het bestuur van de stichting bestaat uit dezelfde personen als het bestuur van de vereniging. Anders gezegd, het door de ledenraad van de vereniging gekozen en benoemde bestuur vormt als zodanig ook het bestuur van de stichting.

Medewerkers, leden, vrijwilligers
Le Champion bestaat uit een vereniging (opgericht in 1969) en een stichting (1986). De Vereniging Le Champion telt ruim 14.000 leden, de Stichting Sportevenementen Le Champion heeft 24 medewerkers in vaste dienst (anno 2014). Van oorsprong is Le Champion een vereniging van toerfietsers, met een latere aanvulling van trimlopers en wandelaars. Door de succesvolle uitvoering van de evenementen vertoont het ledenverloop zich uitermate gunstig. Omdat alle activiteiten niet louter door vrijwilligers kunnen worden georganiseerd, zijn de grote evenementen ondergebracht in een stichting. Voor de uitvoering van deze evenementen werkt de stichting nauw samen met de vereniging en beschikt ze over een groot vrijwilligersbestand. Daarnaast kan er op tientallen sportverenigingen en scholen een beroep worden gedaan, waardoor jaarlijks bijna 4.000 vrijwilligers en 40 verenigingen en scholen actief zijn betrokken bij de evenementen. Vrijwilligers vormen dan ook een zeer belangrijke basis voor het voortbestaan van Le Champion. Naast beloningen per evenement wordt er sinds 2010 jaarlijks voor alle vrijwilligers een vrijwilligersavond georganiseerd.

Vademecum
De namen van de bestuursleden en vaste medewerkers, de samenstelling van de commissies, de reglementen en gebruiken staan opgenomen in het Vademecum. Dit handige naslagwerk is als boekje beschikbaar voor alle leden. Klik hier voor de online versie van het Vademecum.

Eén reactie op Organisatie

  1. 撮影:田野幸

Geef een reactie

Le Champion organiseert jaarlijks meer dan tachtig hardloop-, fiets- en
wandel evenementen in binnen- en buitenland.