Maandblad Moving People

Alle leden en donateurs van Le Champion ontvangen gratis het maandblad ‘Moving People’. Het fullcolour magazine is een belangrijk middel tussen het bestuur en de leden en de leden onderling. In het magazine staan alle vooraankondigingen van activiteiten en verslagen van evenementen. Ook geeft het blad voorlichting, bijvoorbeeld over sportvoorbereiding, en publiceert het noviteiten op het gebied van fietsen, hardlopen en wandelen.

Kopij voor het maandblad moet vijf weken voor de verschijningsdatum bij de redactie aanwezig zijn. Het kan worden gestuurd via e-mail. Het blad verschijnt elf keer per jaar op de laatste vrijdag van de maand. Het juli/augustusnummer verschijnt op de laatste vrijdag van juni. Het blad is exclusief voor leden en donateurs en niet in de losse verkoop verkrijgbaar. Wil je een nummer inzien of nabestellen? Dat kan door overmaking van € 3,50 op bankrekening 51.96.09.042 t.n.v. Le Champion in Alkmaar, o.v.v. toezending Moving People maand ..

Evenementenprogramma
Le Champion heeft een uitgebreid aanbod aan binnen- en buitenlandse fietsvakanties. Maar er worden ook veel eendaagse hardloop-, fiets- en wandelevenementen georganiseerd. Het volledige sportaanbod is opgenomen in het Evenementenprogramma. Deze brochure verschijnt eind november. Het totale sportaanbod is ook op deze website te vinden. Het Evenementenprogramma kan aangevraagd worden bij Le Champion in Alkmaar, tel. 072-5338136, of e-mail.

Advertentietarieven
De tarievenkaart 2014 kun je hier downloaden. Indien je geïnteresseerd bent in het plaatsen van een advertentie of het versturen van een bijsluiter kun je contact opnemen met Tom Oosterwegel via 072-533 81 36 of e-mail.

Le Champion organiseert jaarlijks meer dan tachtig hardloop-, fiets- en
wandel evenementen in binnen- en buitenland.